Protipožiarná ochrana

Nachádzate sa tu

Domov

Chybová správa

Notice: unserialize(): Error at offset 28 of 80 bytes in variable_initialize() (line 935 of /nfsmnt/hosting1_1/f/6/f62a9dd6-82e4-43fe-9132-8ebd06211824/athpo.sk/web/includes/bootstrap.inc).

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi.

Činnosti technika požiarnej ochrany:

  • určovanie  miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách,
  • vypracovanie, vedenie a  udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
  • prípravu, organizáciu a  vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch mandanta,
  • vykonávanie odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok a školenia novoprijatých a ostatných zamestnancov, zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase a vedúcich  zamestnancov.

V prípade, že zákazník má záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto činnosti vykonávame na základe mandátnej zmluvy, v ktorej preberáme na seba zodpovednosť za nedostatky zistené orgánmi štátnej správy. Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia ochrany pred požiarmi.

V prípade, že zákazník má záujem o jednorázové spracovanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi pre príslušný objekt, pripravíme dokumentáciu a vykonáme školenie o ochrane pred požiarmi podľa požiadaviek zákazníka.

Pri všetkých týchto činnostiach je prednosťou vysoká odbornosť našich pracovníkov, ktorí sledujú časté zmeny zákonov, vyhlášok a predpisov a konzultujú ich s konrolnými orgánmi štatnej správy.

Ak Vás naša ponuka oslovila a máte záujem o niektoré z prezentovaných  služieb, prosím  kontaktujte nás.

SÍDLO SPOLOČNOSTI

 

ATH-PO s.r.o.
Bardejovská 61
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

tel.: +421 948 090 666
e-mail: athpo@athpo.sk

 

IČO: 46 727 540
DIČ: 
2023543786

 

reg: Okresný súd Prešov - 26197/P
VUB banka: 3029258551/0200

KONTAKTNÝ FORMULÁR


TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

 

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi.