Protipožiarná ochrana

Nachádzate sa tu

Domov » Požiarne vodovody

Na skladoch našich pobočiem máme k dispozícii nasledujúci sortiment

Nástenné hydranty

Hydrantové systémy s plochou hadicou - C-52, D-25

Hydrantové systémy s tvarovo stálou hadicou

Príslušenstvo k nástenným hydrantom

hadice, prádnice, spojky, skrine, ventily

Označenie nástenných hydrantov

piktogram označenia stanovišťa hadicového zariadenia podľa nariadenia vlády č.444/2001 Z.z., označenie parametrov hydrantu a návod na obsluhu podľa §13 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z.

SÍDLO SPOLOČNOSTI

 

ATH-PO s.r.o.
Bardejovská 61
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

tel.: +421 948 090 666
e-mail: athpo@athpo.sk

 

IČO: 46 727 540
DIČ: 
2023543786

 

reg: Okresný súd Prešov - 26197/P
VUB banka: 3029258551/0200

KONTAKTNÝ FORMULÁR


TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

 

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi.