Protipožiarná ochrana

Nachádzate sa tu

Domov

1. Predaj

Máme na predaj dostatočné množstvo a sortiment hadicových zariadení - hydrantových systémov a ich súčastí - hadice, prúdnice, spojky, skrine, ventily, vonkajších hydrantov s príslušenstvom. Na základe dohody zabezpečíme dovoz, prípadne inštaláciu tovaru na zákazníkom určené miesto.

Čítať viac

2. Kontrola a servis

Zabezpečíme kontrolu a servis zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov.

Čítať viac

SÍDLO SPOLOČNOSTI

 

ATH-PO s.r.o.
Bardejovská 61
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

tel.: +421 948 090 666
e-mail: athpo@athpo.sk

 

IČO: 46 727 540
DIČ: 
2023543786

 

reg: Okresný súd Prešov - 26197/P
VUB banka: 3029258551/0200

KONTAKTNÝ FORMULÁR


TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

 

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi.