Protipožiarná ochrana

Nachádzate sa tu

Domov » Prenosné hasiace prístroje

Hasiace prístroje snehové sú vhodné na hasenie požiarov tried B, C do 110 kV pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti.

Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného stavu napr.: benzín olej, farby, alkohol....

Požiare plynov

Prístroje pracujú v teplotnom funkčnom rozsahu od -30C do +30C. Prenosné hasiace prístroje snehové sa bežne vyrábajú v prevedení s náplňou CO2  2 kg a 5 kg.

Snehový HP 2kg

Snehový HP 5kg

SÍDLO SPOLOČNOSTI

 

ATH-PO s.r.o.
Bardejovská 61
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

tel.: +421 948 090 666
e-mail: athpo@athpo.sk

 

IČO: 46 727 540
DIČ: 
2023543786

 

reg: Okresný súd Prešov - 26197/P
VUB banka: 3029258551/0200

KONTAKTNÝ FORMULÁR


TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

 

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi.