Protipožiarná ochrana

Nachádzate sa tu

Domov » Prenosné hasiace prístroje

Hasiace prístroje práškové sú vhodné na hasenie požiarov tried A, B, C.

Požiare pevných látok organického pôvodu napr.: drevo, papier, slama, uhlie...

Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného stavu napr.: benzín olej, farby, alkohol....

Požiare plynov

Prístroje pracujú v teplotnom funkčnom rozsahu od -20C do +60C. Prenosné hasiace prístroje práškové sa bežne vyrábajú v prevedení s náplňou prášku: 1 kg, 2 kg a 6 kg.

Práškový HP 1kg

Práškový HP 2kg

Práškový HP 6kg

SÍDLO SPOLOČNOSTI

 

ATH-PO s.r.o.
Bardejovská 61
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

tel.: +421 948 090 666
e-mail: athpo@athpo.sk

 

IČO: 46 727 540
DIČ: 
2023543786

 

reg: Okresný súd Prešov - 26197/P
VUB banka: 3029258551/0200

KONTAKTNÝ FORMULÁR


TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

 

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi.