Protipožiarná ochrana

HASIACE PRÍSTROJE

 

Predávame všetky bežné typy hasiacich prístrojov od rôznych výrobcov. Predávame výlučne certifikované hasiace prístroje. Súčasťou dodávky je vždy sprievodná dokumentácia. Ponúkame hasiace prístroje práškové, snehové a vodné.
 

 

POŽIARNE UZÁVERY

 

Na základe požiadavky zákazníka vykonáme, dodávku, inštaláciu vrátane stavebných prác, označenie, spracovanie sprievodnej dokumentácie, servis, pravidelnú kontrolu, preventívnu údržbu a prehliadku všetkých druhov požiarnych uzáverov, montáž samozatváračov ...

 

POŽIARNE VODOVODY

 

Máme na predaj dostatočné množstvo a sortiment hadicových zariadení - hydrantových systémov a ich súčastí - hadice, prúdnice, spojky, skrine, ventily, a iné. Na základe dohody zabezpečíme dovoz, prípadne inštaláciu tovaru na zákazníkom určené miesto.

 

Naším úsilým je prevýšiť očakávania zákazníkov pri poskytovaní služieb v oblasti požiarnej ochrany. Našim zákazníkom poskytujeme najspoľahlivejšie a najefektívnejšie riešenia v oblasti protipožiarnej ochrany zabezpečenie objektov certifikovanou a legislatívou schválenou protipožiarnou technikou (hasiacie prístroje, hydranty, hadice).

SÍDLO SPOLOČNOSTI

 

ATH-PO s.r.o.
Bardejovská 61
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

tel.: +421 948 090 666
e-mail: athpo@athpo.sk

 

IČO: 46 727 540
DIČ: 
2023543786

 

reg: Okresný súd Prešov - 26197/P
VUB banka: 3029258551/0200

KONTAKTNÝ FORMULÁR


TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

 

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi.